Szkoły lokalne

SZKOŁA LOKALNA ŚW. ANDRZEJA TO INACZEJ EKIPA LUB WSPÓLNOTA UCZNIÓW, KTÓRA DZIELI WSPÓLNĄ WIZJĘ i METODOLOGIĘ ORAZ REALIZUJE PROGRAM FORMACYJNY SESA.

Szkoła Lokalna (SL) ma tożsamość Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która  wyraża się w historii o pociągu, który jedzie do Florencji.
Jej misją jest przyprowadzać do Jezusa ,,Piotrów”, którzy będą służyć, głosić i kochać Jezusa bardziej i lepiej niż my sami. (J 1,41-42).
Znakiem jedności, zasadą udziału i podjęcia odpowiedzialności za program formacji SESA jest podpisanie umowy z Biurem Krajowym. W Polsce zrobiło to około 70 Szkół Ewangelizacji, które tworzą rodzinę Świętego Andrzeja.

WYKAZ SZKÓŁ WEDŁUG CERTYFIKACJI SZKÓŁ LOKALNYCH SESA 
„LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ” na 09.X.2018r.

szkoły lokalne

POZIOM ZAAWANSOWANY

WYMAGANIA
a. Zakłada i wspiera nowe Szkoły Ewangelizacji  i formuje nowe ekipy lokalne.
b. Wysyła do Biura Krajowego dane nowych szkół w celu ich rejestracji.
c. Żyje i uczy żyć pięcioma filarami Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

PRAWA
a. Ma prawo zostać zaproszona na Seminarium Międzynarodowe.
b. Jest zapisana w rejestrze danych Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji w Rzymie.
c. Podczas Seminarium otrzymuje od Biura Krajowego tablicę z logo SESA .

SL poziomu zaawansowanego:

 1.  SE CYRYL I METODY - Bielsko-Biała
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Błogosławieni, Paweł, Dynamis, Siedmioro Młodych z Ewangelii)

 2.  SNE ZACHEUSZ - Cieszyn
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł, Siedmioro Młodych z Ewangelii)

 3.  SNE JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO DIECEZJI GLIWICKIEJ - Gliwice
   (Nowe Życie, Emaus,  Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł, Sekret Pawła, Apollos)

 4.  PALLOTYŃSKA SNE - Lublin
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł, Siedmioro Młodych z Ewangelii)

 5.  SNE ŚW. MARKA – Stryszawa
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Błogosławieni, Paweł, Dynamis, Apollos, Siedmioro Młodych z Ewangelii, Tetelestai)

 6.  SNE JANA UMIŁOWANEGO UCZNIA - Toruń
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 7.  SNE ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA - Wrocław
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

POZIOM ŚREDNI

WYMAGANIA
a. Ekipa przejęła pierwszy etap Programu Formacji.
b. Uczestniczyła w kursie Paweł oraz warsztacie Andrzej i Laboratorium Józef Barnaba.
c. Szkoła określa siebie, jako Szkołę Ewangelizacji Świętego Andrzeja, podając w logo SESA nazwę parafii, diecezji, zgromadzenia lub wspólnoty.
d. Prowadziła jakiś kurs w innych środowiskach Kościoła w celu inicjowania i inspirowania działalności ewangelizacyjnej.
e. Zna i stosuje cały zestaw dokumentów wydanych przez Biuro Krajowe: „Projekt Pastoralny, Pociąg do Florencji, Busolę”, itd... (www.nowaewangelizacja.eu)
f. Ekipa posiada dyrektora szkolącego minimum jednego kursu.

PRAWA
a. Może używać logo Świętego Andrzeja z nazwą swojej Szkoły przekazane przez Biuro Krajowe.
b. Jest wpisana w rejestr Szkół w Biurze Krajowym i w Biurze Międzynarodowym.
c. Ekipa Lokalna otrzymuje metalowy znaczek z logo SESA.
d. Może uczestniczyć w Seminariach Krajowych i Europejskich.

SL poziomu średniego:

 1.  SNE ŚW. FILIPA NEREUSZA W ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ - Białystok
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz)

 2.  KATOLICKIE STOWARZYSZENIE GDAŃSKIEJ SNE JEZUS ŻYJE - Gdynia
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 3.  SNE ŚW. TYMOTEUSZA - Gubin
   (Nowe Życie, Emaus, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 4.  ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO - Leszno
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz)

 5.  SNE PW. ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY DIECEZJI PŁOCKIEJ - Płock
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Sekret Pawła)

 6.  SNE ŚW. BARNABY - Poznań
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

 7.  DIECEZJALNA SNE ŚW. DOBREGO ŁOTRA - Radom
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Mojżesz, Paweł) 

 8.  SESA SYN DAWIDA - Żary
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł)

POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA
a. Przejęła trzy pierwsze Kursy Programu Formacji (Nowe Życie, Emaus i Jan).
b. Posiada stałą ekipę złożoną przynajmniej z ośmiu osób, w tym:
• trzech głoszących w tym dyrektora kursu,
• kompetentnego Asystenta Kościelnego,
• dyrektora Szkoły utrzymującego stały kontakt z Biurem Krajowym.
c. Szkoła określa siebie, jako Szkołę Ewangelizacji Świętego Andrzeja, podając w logo SESA nazwę parafii, diecezji, zgromadzenia lub wspólnoty.
e. Prowadzi przynajmniej dwa kursy rocznie.
f. Angażuje się w życie Kościoła, parafii, diecezji, zgromadzenia zakonnego, itp.

PRAWA
a. Zgoda na używanie logo Świętego Andrzeja przygotowanego przez Biuro Krajowe.
b. Zgoda na używanie materiałów do przejętych kursów.
c. Przedstawiciel ekipy lokalnej może uczestniczyć w Seminarium Krajowym.

SL  poziomu podstawowego:

 1.  SNE DIECEZJI BYDGOSKIEJ „WIERZĘ I JUŻ!” - Bydgoszcz
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 2.  SE - Chełm
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 3. SE ŚW. MARKA - Chełm
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Siedmioro Młodych z Ewangelii)

 4.  SNE ŚW. JANA CHRZCICIELA - Częstochowa
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Mojżesz, Paweł)

 5.  SNE ŚW. JÓZEFA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ - Drohiczyn
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 6.  SNE  ŚW. PAWŁA I BARNABY- Gdańsk
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 7.  SE MAGNIFICAT - Gdynia
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 8.  FILIPIŃSKA SNE - Gostyń
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 9.  ŚW. JANA PAWŁA II - Inowrocław
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 10.  SNE CHRYSTUSA KRÓLA - Katowice
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 11.  SNE ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY - Koszalin
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Paweł)

 12.  SE ŚW. MARKA - Kraków
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 13.  SNE SURSUM CORDA - Kraków
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach)

 14.  SE - Licheń Stary
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 15.  LUBELSKA SE "MIRIAM" - Lublin
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 16.  SE ŚW. MARKA - Lublin
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Siedmioro Młodych z Ewangelii)

 17.  SNE THEOFOROS - Łomża
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 18.  SE ŚW. ARNOLDA JANSSENA - Nysa
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 19.  SNE ŚWIĘTEJ RODZINY - Ostrów Wielkopolski
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Historia Zbawienia)

 20.  SE IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - Otwock
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 21. SE ŚW. MARKA - Poznań
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 22.  SNE RAFAEL - Ruda Śląska
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 23.  WSPÓLNOTA I SNE JEZUSA MIŁOSIERNEGO - Rybnik
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 24.  SNE ŚW. JAKUBA APOSTOŁA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - Rzepedź
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Paweł)

 25.  SNE - Siedlce
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 26.  SNE ŚW. JÓZEFA - DIECEZJI TARNOWSKIEJ - Tarnów
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 27.  SNE ŚW. PIOTRA - Tczew
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Historia Zbawienia, Paweł)

 28. SE ŚW. MARKA - Warszawa
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 29.  SNE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI - Warszawa Ochota
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 30.  ZAMOJSKA SE IM. BŁ. STANISŁAWA KOSTKI STAROWIEYSKIEGO - Zamość
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 31.  SE ŚW. MARKA - Austria, Wiedeń
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Siedmioro Młodych z Ewangelii)

 32.  PARAFIALNA SNE ŚW. BARTŁOMIEJA - Niemcy, Berlin
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 33.  KATOLÍCKE SPOLOČENSTVO MARANA THA AKO SÚČASŤ/POBOČKA SNE SV. MARKA - Słowacja, Presov
   (Nowe Życie, Emaus, Jan)

 34. SE ŚW. MARKA - Ukraina
   (Nowe Życie, Emaus, Jan, Siedmioro Młodych z Ewangelii)

SL AD EXPERIMENTUM

WYMAGANIA
a. Szkoła istnieje przynajmniej jeden rok.
b. Szkoła, podpisuje przyłączenie na okres minimum 2 lat z Biurem Krajowym  SESA Polska.
c. Ekipa przejęła Nowe Życie i uczestniczyła w kursie Emaus.
d. Posiada stałą ekipę złożoną przynajmniej z ośmiu osób, w tym:
• dwóch głoszących w tym dyrektor kursu,
• dyrektora Szkoły utrzymującego stały kontakt z Biurem Krajowym.
e. Prowadzi przynajmniej jeden kurs rocznie.

PRAWA
a. Zgoda na używanie logo Świętego Andrzeja przygotowanego przez Biuro Krajowe, bez nazwy szkoły.
b. Zgoda na używanie materiałów do przejętych kursów.

SL  ad experimentum:

 1.  SNE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO - Bełchatów
   (Nowe Życie, Emaus)

 2.  SE  ŚW MARKA - Bielsko-Biała
   (Nowe Życie)

 3.  SE ŚW. ANDRZEJA - Czeski Cieszyn 
  (Nowe Życie, Emaus)

 4.  SNE ŚW. KLEMENSA - Elbląg
   (Nowe Życie, Emaus)

 5.  SE ŚW. MARKA - Gdańsk
   (Nowe Życie, Emaus)

 6.  SNE im. WANDY MALCZEWSKIEJ - Łódź
   (Nowe Życie, Emaus)

 7.  SE ŚW. MARKA - Mikołów
   (Nowe Życie, Emaus)

 8.  SESA WIECZERNIK - Nidzica
   (Nowe Życie, Emaus)

 9.  SE JANA CHRZCICIELA - Niepokalanów
   (Nowe Życie)

 10.  SNE EMAUS - Olsztyn
  (Nowe Życie)

 11.  SNE ŚW. JACKA - Opole
   (Nowe Życie, Emaus)

 12.  SNE MATKI BOŻEJ SERDECZNEJ - Przedbórz
  (Nowe Życie, Emaus)

 13.  SE ŚW. MARKA - Radom
   (Nowe Życie, Emaus)

 14. SNE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ - Rzeszów
  (Nowe Życie)

 15. SE ŚW. MARKA - Tarnów
   (Nowe Życie)

 16.  SE ŚW. MARKA - Tomaszów
   (Nowe Życie, Emaus)

 17.  SE ŚW. MARKA - Tychy
   (Nowe Życie, Emaus)

 18.  SE EFFATHA - Warszawa
   (Nowe Życie)

 19.  SE JEMU CHWAŁA - Władysławowo
   (Nowe Życie)

 20.  SE MIRIAM - Włoszczowa
   (Nowe Życie)

 21.  SE ŚW. ALFONSA LIGUORI - Wrocław
   (Nowe Życie)

 22.  SNE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - Wrocław
   (Nowe Życie)

 23.  WE UCZNIÓW - MISJONARZY BŁ. KASPRA STANGGASSINGERA - Białoruś
   (Nowe Życie)

 24.  SE ŚW. MARII MAGDALENY - USA, Boston
   (Nowe Życie, Emaus)

 25.  SE CYRYL I METODY - Wlk. Brytania, Manchester
  (Nowe Życie, Emaus)

SL ZAWIESZONE TYMCZASOWO

 1.  SNE MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ - Warszawa
   (Nowe życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach)

 2.  PALLOTYŃSKA SNE GAUDETE - Kraków
   (Nowe Życie)