SNE JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO DIECEZJI GLIWICKIEJ

Status: 
Poziom Zaawansowany

Kursy: Nowe Życie, Emaus, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł.

Trudno jest określić konkretny moment, który można by uznać za początek Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej. Jej powstawanie to proces, który toczył się przez kilka lat. Zdarzenia, które przyczyniły się do jej powstania miały miejsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Grupie świeckich, którzy na początku tworzyli SNE, coraz bardziej brakowało księdza, który zaangażowałby się w SNE tak, jak pozostali. Modlono się zatem z ufnością w to, że Bóg da im kapłana. Michał Świderski na modlitwie rozeznał, że ma pojechać do Zaborza. Nie wiedział on wtedy co to znaczy, myślał, że to jest jakiś obszar „poza Bogiem”, gdzie trzeba kogoś zewangelizować. Po jakimś czasie dowiedział się, że w Zabrzu w dzielnicy Zaborze również tworzy się SNE, na której stoi ks. Artur Sepioło. Michał od razu skojarzył tą nazwę z tym, co wcześniej Bóg mu objawił. Zrozumiał, że to musi być kapłan, na którego czekali. Umówił się więc z księdzem Arturem i już na pierwszym spotkaniu stwierdzili, że chcą działać razem. W ten sposób SNE zyskała księdza, z którym jest związana do dzisiaj.

Dyrektor: 
ks. Artur Sepioło
Asystent kościelny: 
ks. Jarosław Zawadzki
Lider świecki: 
Michał Świderski
Adres: 
ul Stefana Okrzei 31 44-100 Gliwice
E-mail: 
biuro@snegliwice.org
Lokalizacja: 

Stefana Okrzei 31

Stefana Okrzei 31
GliwiceGliwice, śląskie 44-100
Polska