kursy I etapu – opis ogólny

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego – to cykl kursów podstawowych, których celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego osoby zewangelizowanej, która przez przyjście do Jezusa Zbawiciela staje się coraz bardziej Uczniem i poznając Jezusa chce o nim świadczyć wobec braci.

1. Nowe Życie: Ewangelizacja podstawowa

2. Emaus: Spotkanie ze Słowem Bożym

3. Jan: Formacja uczniów

4. Jezus w Czterech Ewangeliach

5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia

6. Mojżesz: Formacja uwalniających

7. Błogosławieni Jesteście: Droga szczęścia