czym jest SESA

Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) to ogół szkół ewangelizacji na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny.

Jezus daje uczniom wielką misję: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Mk 16,15, którą jako Jego uczniowie podejmujemy z radością.

Tożsamość Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja wyraża się w historii o pociągu, który jedzie do Florencji.

Nosimy imię Apostoła Andrzeja, ponieważ wyraża ono naszą misję: przyprowadzać do Jezusa ,,Piotrów”, którzy będą służyć, głosić i kochać Jezusa bardziej i lepiej niż my sami. (J 1,41-42). „Piotrów” - odważnych świadków dobrej wiadomości o zbawieniu przez Chrystusa Odkupiciela, aby zachęcać i utrzymywać jedność w Kościele, jako świadectwo dla innych.

Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja ma siedzibę (Biuro Międzynarodowe) w Guadalajara, w Meksyku i działa za zgodą Archidiecezji w Guadalajara, we współpracy z, jego Eminencją Kardynałem Jose Francisco Robles Ortegą. Od roku 2014  asystentem kościelnym SESA jest ojca Luis Alfonso Zepeda M. del Campo.

Od kilku lat trwa proces uzyskiwania osobowości dla Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. W 2012, Jose H. Prado Flores został osobiście zaproszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI do uczestnictwa w Synodzie Biskupów odbywającym się w Watykanie. Jest to potwierdzenie misji ewangelizacyjnej Szkoły św. Andrzeja.