dokumenty SESA

Wizja, metoda i charyzmat Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja jest opisany w kilku kluczowych dokumentach. Pomagają one w budowaniu jedności Szkół Lokalnych poprzez formowanie mentalności ewangelizatorów oraz spójną logistykę działania. Do najważniejszych dokumentów należą: „Pociąg do Florencji”, Tryptyk i Program Pastoralny SESA.