ekipa krajowa i rejony

Ekipa Krajowa SESA Polska – 2020

L.P. Imię i Nazwisko Opis
1 o. Krzysztof Czerwionka CR

Dyrektor Biura Krajowego SESA Polska od roku 2010.

Prezbiter w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego (święcenia: 1987 r.).

Dyrektor Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, (od 1989r.).

Założyciel i pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”; dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka.

Członek Zespołu ds. Nowe Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. Papieski Misjonarz Miłosierdzia.

2 Dorota Górka

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie.
We wspólnocie Galilea jest koordynatorem Winnicy Bielsko-Biała oraz 2014 roku odpowiada za dzieło SN we wspólnocie Galilea.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

3 ks. Tomasz Matyjaszczyk

Prezbiter Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (od 2005r).

Dyrektor i założyciel Szkoły Ewangelizacji „Syn Dawida” w Żarach. Dyrektor diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Żarach. Odpowiedzialny za ogólnopolską inicjatywę ewangelizacyjną „Przyjaciele Jezusa”.

Prowadzi praktykę psychoterapii zgodną z wykształceniem podyplomowym.

4 Marta Mendrek

Z wykształcenia filolog angielski, z zamiłowania studentka teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Wicedyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i odpowiedzialna za wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

Od dziewięciu lat ewangelizuje i formuje ewangelizatorów w Polsce i za granicą. Cały swój czas poświęca, aby inni poznali i pokochali Jezusa.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

5 Marzena Pietroszek

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Administrator i pełnomocnik (zastępca przełożonego generalnego) SECIM.

6 Małgorzata Gniazdowska

Szkoła Ewangelizacji św. Jakuba Młodszego w Lesznie.

Współzałożycielka SE św. Jakuba Młodszego w Lesznie i dyrektor Szkoły.

7 ks. Przemysław Sawa

Prezbiter Diecezji Bielsko-Żywieckiej (święcenia w 2001 roku).

Założyciel i przełożony generalny Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor nauk teologicznych. Misjonarz miłosierdzia.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

8 ks. Artur Sepioło

Dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, koordynator Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, dyrektor diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

9 Teresa Szklarczyk

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie. We wspólnocie Galilea (od 1992r.) pełni funkcję Asystenta Pasterza. 

W SE św. Marka zajmuje się posługą dla kobiet i formowaniem ekip szkół lokalnych.

10 bp. Piotr Wawrzynek

Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej

Założyciel i pasterz katolickiej wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Dom na Skale” we Wrocławiu (od roku 2003) oraz dyrektor SE śś. Ap. Piotra i Pawła (od 2010 asystent kościelny katolickiego stowarzyszenia wiernych śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu).

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

11 Jolanta Zatorska

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana w Toruniu.

Odpowiedzialna za biuro szkoły lokalnej w Toruniu.

Odpowiedzialna za rejon Centralny.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

12 Agnieszka Sawuła

SE św. Marka, Galilea - Warszawa.

Odpowiedzialna za rejon Warszawski.

13 ks. Dariusz Żyźniewski

Prezbiter Archidiecezji Gdańskiej (od 1991r).

Członek Gdańskiej SNE.

Zadania ekipy krajowej:

  • troska o przejmowanie nowych kursów na poziomie krajowym oraz ich prowadzenie dla ekip Szkół Lokalnych,
  • przekazywanie kursów do Szkół Lokalnych przez szkolenie Ekip,
  • troska o rejony SESA Polska (jedność, koordynacja działań, szkolenia lokalne).

podział szkół lokalnych na rejony – 2020

a) PÓŁNOCNY
SL: Elbląg, Gdańsk, Koszalin, Nowa Karczma, Olsztyn
Odpowiedzialny: ks. Dariusz Żyźniewski

b) CENTRALNY
SL: Bydgoszcz, Inowrocław, Licheń, Płock, Poznań, Toruń,
Odpowiedzialna: Jolanta Zatorska

c) LUBELSKI
SL: Białystok, Chełm, Drohiczyn, Lublin I-III, Łomża, Siedlce, Tomaszów Lubelski, Zamość
Odpowiedzialna: Marta Mendrek

d) WARSZAWSKI
SL: Otwock, Przedbórz, Radom I-II, Warszawa I-II,
Odpowiedzialna: Agnieszka Sawuła

e) WROCŁAWSKI
SL: Berlin, Gostyń, Gubin, Leszno, Opole, Ostrów Wielkopolski, Wrocław I - II - III, Żary
odpowiedzialny: Dorota Szadaj

f) GLIWICKI
SL: Bełchatów, Częstochowa, Gliwice, Nysa, Sosnowiec, Zduńska Wola
Odpowiedzialny: ks. Artur Sepioło

g) ŚLĄSKI
SL: Bielsko-Biała, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Katowice, Manchester, Ruda Śląska, Rybnik
Odpowiedzialny: ks. Przemysław Sawa

h) MAŁOPOLSKI
SL: Kraków I-III, Przemyśl, Rzeszów, Stryszawa, Tarnów
Odpowiedzialna: Dorota Górka