Michał Kamiński

SE św. Barnaby w Poznaniu.

Odpowiedzialny za formację SESA w SL.

L.P.: 
16