Marzena Pietroszek

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Administrator i pełnomocnik (zastępca przełożonego generalnego) SECIM.

L.P.: 
7