ks. Tomasz Matyjaszczyk

Prezbiter Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (od 2005r).

Dyrektor i założyciel Szkoły Ewangelizacji „Syn Dawida” w Żarach. Dyrektor diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Żarach. Odpowiedzialny za ogólnopolską inicjatywę ewangelizacyjną „Przyjaciele Jezusa”.

Prowadzi praktykę psychoterapii zgodną z wykształceniem podyplomowym.

L.P.: 
5