kursy II etapu – opis ogólny

ETAP II

Jak ewangelizować – to cykl kursów, których celem jest dani narzędzi do pełnej dynamizmu ewangelizacji; kształtuje postawę kerygmatyczną, charyzmaty i wspólnotowość życia i świadectwa Ucznia; ten etap formuje Ucznia zarówno wewnętrznie (duchowo) jak i intelektualnie oraz daje narzędzia do ewangelizacji.

1. Paweł: Formacja ewangelizatorów

2. Dynamis: Ewangelizować z mocą

3. Tymoteusz: Jak czytać i zapamiętywać Biblię

4. Sekret Pawła: Jak formować następców

5. Apollos: Formacja głoszących

6. Damaszek: Moje życie to Chrystus

7. Maryja: List Chrystusa