kursy II etapu – krótki opis każdego kursu

PAWEŁ

Formacja ewangelizatorów
Kurs Paweł pozwala na uzyskanie narzędzi, metody i doświadczenia ewangelizacji. Kurs kształtuje mocny kręgosłup przez kształtowanie mentalności ewangelizacyjnej oraz przekaz wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznej ewangelizacji. Celem kursu jest uformować ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji, aby umieli przekazywać w sposób twórczy Kerygmat i w ten sposób dawali początek nowym szkołom ewangelizacji w swoich środowiskach.

 

DYNAMIS

Ewangelizować z mocą
Ten kurs nie jest dla wszystkich, ale tylko dla tych, którzy uważają, że czegoś brakuje w ich posłudze lub wspólnocie. Jeśli popadłeś w rutynę, jeśli zapomniałeś o pierwszej miłości lub po całonocnym łowieniu ryb, albo nie spełniły się twoje marzenia -  zapraszamy cię do ładowania twojego zbiornika potężnym paliwem. Jesteś na właściwej stacji benzynowej.

 

TYMOTEUSZ

Jak czytać, oznaczać i zapamiętywać Biblię
To jeden z kursów o Słowie Bożym. Kurs przeznaczony dla tych, którzy mają świadomość, że jako katecheci czy ewangelizatorzy nie mogą robić nic innego, jak tylko ewangelizować. Ma on na celu przygotowanie ewangelizatora do sprawnego poruszania się po skarbach Biblii. Oprócz świadomości tego, że w głoszeniu Dobrej Nowiny konieczne jest posiadanie Pisma Świętego i dobra Jego znajomość, daje również wiele praktycznych wskazówek, jak klasyfikować i zaznaczać określone fragmenty w Biblii tak, by potem móc je szybko odszukać.

 

SEKRET PAWŁA

Jak formować następców
Co sprawiło, że Apostoł, pomimo przeciwności, zniechęcenia i prześladowań tak skutecznie ewangelizował i odniósł ostatecznie wielki sukces apostolski? Każdy kto  chce posługiwać w Kościele (jako świecki, ksiądz, osoba konsekrowana) musi mieć  konkretną wizję działania. Św. Paweł pragnie podzielić się z Tobą swoim sekretem skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej, dzięki czemu będziesz mógł zrewidować swoją dotychczasową posługę.

 

APOLLOS

Formacja głoszących
Kurs uczy jak głosić Jezusa i skutecznie przekazywać dzisiaj Dobrą Nowinę. Daje odpowiedź na pytania: Kim jest głoszący? Co głosić? Gdzie szukać przesłania? Jak je przygotować, pogłębić, usystematyzować, tak by było zrozumiałe i odtwarzalne? A przede wszystkim pokazuje: jak głosić i DLACZEGO głosić? 

 

DAMASZEK 

Moje życie to Chrystus.
Św. Paweł przez swoje życie i nauczanie pokazuje własną perspektywę kerygmatu. Kurs pozwala utożsamić się z Apostołem i na nowo odkryć głębię i moc Ewangelii. Zbawienie jest za darmo, dlatego warto powtórzyć za Pawłem: dla mnie żyć to Chrystus.

 

MARYJA

List Chrystusa
Kurs pozwala odkryć miejsce i misję Maryi u boku Jezusa. Postać i życie Marii z Nazaretu jest wzorem i ideałem ewangelizatora, w którym, mocą Ducha Świętego, poczyna się Słowo i który, daje Je światu.