wizja i działanie

Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja nie są osobnymi przedsięwzięciami ani wyizolowanymi kursami, ale posiadają wspólną wizję i cel, które realizują się w działaniu.

Punktem wyjściowym jest pastoralny sekret św. Pawła przekazany jego uczniowi Tymoteuszowi:

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (2 Tym 2,1-2).

WIZJA: Ogień ewangelizacji łączy w sobie Trzy płomienie

Wizja Szkoły jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach:

Kerygmat

Sercem i fundamentem ewangelizacji jest zawsze głoszenie Jezusa. Jezus umarły, zmartwychwstały i wywyższony jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

Charyzmat

Charyzmaty to znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczać, że Jezus jest żywy pośród nas i pozwalają na ewangelizację z mocą.

Koinonia (Wspólnota)

Wspólnoty zewangelizowane i ewangelizujące, które pokazują, że Królestwo Boże jest wewnątrz nas.

 

ZASADY DZIAŁANIA

Ewangelizacji uczy się ewangelizując.

●       Program teoretyczno-praktyczny.

●       Nie tylko ewangelizujemy, ale również formujemy i szkolimy lokalne ekipy, aby powielały kursy z programu

●       Wszystkie nasze kursy są odtwarzalne (możliwe do powielenia).

●       Pomagamy Ci w formowaniu twojej szkoły ewangelizacji.

 

Wizja i działanie  wzajemnie się uzupełniają.

 

Nawrócony świadczy.

Zewangalizowany formuje ewangelizatorów.

Ewangelizator szkoli formatorów ewangelizatorów.