Program
formacji
Program formacji jest PErmanentny, Progresywny, Systematyczny i Integralny.
– Permanentny: Podstawą funkcjonowania Projektu są: Szkoły Lokalne - stacjonarne (w parafiach lub wspólnotach) w 70 krajach na 5 kontynentach; w Polsce jest około 50 Szkół Lokalnych, które podpisały umowę z Biurem Krajowym SESA. więcej
ETAP I Fundamenty życia chrześcijańskiego – to cykl kursów podstawowych, których celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego osoby zewangelizowanej, która przez przyjście do Jezusa Zbawiciela staje się coraz bardziej Uczniem i poznając Jezusa chce o nim świadczyć wobec... więcej
ETAP II Jak ewangelizować – to cykl kursów, których celem jest dani narzędzi do pełnej dynamizmu ewangelizacji; kształtuje postawę kerygmatyczną, charyzmaty i wspólnotowość życia i świadectwa Ucznia; ten etap formuje Ucznia zarówno wewnętrznie (duchowo) jak i intelektualnie oraz daje narzędzia... więcej
ETAP III Szkolenie ewangelizatorów - Kursy tego etapu są dedykowane dla ekip Szkół Lokalnych. Ich celem jest dalsza formacja Uczniów, tak by stali się w pełni ewangelizatorami, gotowymi iść i formować nowe ekipy, zakładać nowe szkoły ewangelizacji. 1. Maranatha 2. Piotr:... więcej
KURSY OPCJONALNE Kursy opcjonalne (czyli dodatkowe) są proponowane osobom po ukończonym pierwszym etapie formacji; ich celem jest pogłębienie i odnowienie postawy Ucznia Jezusa. 1. Siedmioro Młodych z Ewangelii 2. Panowanie Jezusa: Dziesięcina ewangeliczna 3. Tetelestai: Męka, śmierć i.zmartwychwstanie Jezusa. więcej
1. Warsztat Andrzej: Wizja i metodologia 2. Laboratorium Józef Barnaba: Formacja i uzdalnianie więcej