metodologia

Dlaczego Szkoły św. Andrzeja tak się pomnażają?
Dzięki swojej metodologii, która jest prosta, ale skuteczna.

Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja odpowiada na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji:  w sposób wyjątkowy, nowy w swojej metodzie.

Używamy metodologii aktywno-uczestniczącej, dzięki której uczestnik uczy się w relacji z innymi i wyraża swoje doświadczenia.

Nasza metodologia ma pięć fundamentalnych cech charakteryzujących nauczanie:

A. Aktywno-uczestnicząca

Nie jest jednokierunkowa, jak tradycyjna dydaktyka, ale opiera się na informacji zwrotnej uczeń-nauczyciel. Uczniami są uczestnicy.

B. Znaczeniowe uczenie się

Nową wiedzę opiera się na płaszczyźnie wiedzy już przyswojonej i utrwala się ją poprzez odniesienie do życiowych zainteresowań i doświadczeń.

C. Spersonalizowana z wizją wspólnotową

Formuje się osobę jako członka wspólnoty w służbie Królestwu Niebieskiemu.

D. Reguła teologiczna

Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. (1 Kor 3,6)

Pracujemy w grupie i we wspólnocie, ale główną rolę w ewangelizacji pełni Duch Święty..

E. Reguła pedagogiczna    

Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach" Arystoteles

Używanie zmysłów w procesie uczenia się.

Jak nauczać i uczyć się używając obydwu półkul mózgu.