rada krajowa SESA

o. Krzysztof Czerwionka CR - Dyrektor Biura Krajowego SESA Polska od roku 2010.
Prezbiter w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego (święcenia: 1987 r.).
Dyrektor Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, (od 1989r.).
Założyciel i pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”; dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka.
Członek Zespołu ds. Nowe Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski.
Papieski Misjonarz Miłosierdzia.

 

Dorota Górka
Jest wdową i matką trójki dorosłych dzieci. Po nawróceniu, Bóg dał jej pragnienie wstąpienia do Wspólnoty i tak zaczęła się piękna droga z Jezusem.
Od ponad dwudziestu lat we wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Odnajduje ją jako miejsce, gdzie może się rozwijać i wzrastać przez kroczenie drogą podejmowanych formacji i służby z Braćmi i Siostrami.
Pełni funkcję Koordynatora Winnicy i Gospodarza Domu Zmartwychwstania prowadząc w ten sposób małą grupę osób, która spotyka się na modlitwie jeden raz w tygodniu.
Podejmuje różnego rodzaju odpowiedzialności i służbę we Wspólnocie. Od kilku lat jest Radną ds. ewangelizacji, jak również członkiem Ekipy i Rady Krajowej SESA Polska.

 

Marta Mendrek
Z wykształcenia filolog angielski, z zamiłowania studentka teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
Wicedyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i odpowiedzialna za wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, prowadzi cykliczne spotkania formacyjne dla kobiet.
Od dziesięciu lat ewangelizuje i formuje ewangelizatorów w Polsce i za granicą. Cały swój czas poświęca, aby inni poznali i pokochali Jezusa. Członek Rady Krajowej SESA

ks. dr Artur Sepioło
Urodził się 17 I 1966 roku w Kuźni Raciborskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 15 VI 1991 roku w Opolu. Był wikariuszem w Zabrzu-Zaborzu i w Bytomiu, a w latach 2006 - 12 proboszczem parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach.
Dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, koordynator Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, dyrektor diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz koordynator grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej.
W Radzie odpowiedzialny za komisje teologiczne i działania wykraczające poza program formacji SESA.

 

ks. dr Przemysław Sawa
Prezbiter Diecezji Bielsko-Żywieckiej (święcenia w 2001 roku), zamieszkały w archidiecezji katowickiej.
Pracownik Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor nauk teologicznych. Misjonarz miłosierdzia. Rekolekcjonista.
Sekretarz Rady Krajowej SESA Polska.

Poprosił o czasowe zawieszenie w posłudze Rady Krajowej.

 

bp. Piotr Wawrzynek, biskup pomocniczy diecezji legnickiej

W latach 1995 - 2023r. Prezbiter w Archidiecezji Wrocławskiej.
Pasterz katolickiej wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Dom na Skale” we Wrocławiu (od roku 2003) oraz dyrektor SE śś. Ap. Piotra i Pawła (od 2010 asystent kościelny katolickiego stowarzyszenia wiernych śś. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu).
Od 2017 do 2023r posługiwał w parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu – Leśnicy. 
Członek Rady Krajowej SESA Polska.

 

 

Jolanta Zatorska
Z wykształcenia magister teologii i filologii polskiej, z powołania ewangelizatorka. Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Apostolskiego w służbie Nowej Ewangelizacji  „Wspólnota Pieśń Nowa” w Toruniu, w ramach którego angażuje się w różne działania ewangelizacyjne, by inni poznali i pokochali Jezusa. Ewangelizuje i formuje ewangelizatorów, w Polsce i za granicą – szczególnie na Ukrainie i Białorusi. Jest wicedyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej oraz ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Redemptorystów jako Świecka Misjonarka Najświętszego Odkupiciela. Służy Szkołom Św. Andrzeja w Polsce poprzez zaangażowanie w Ekipę i Radę Krajową SESA.