Nasza posługa

Szkoła Ewangelizacji Św. Andrzeja posługuje w diecezjach, parafiach i wspólnotach zakonnych oraz w nowych wspólnotach kościelnych. Nasz działalność apostolska i ewangelizacyjna pozostaje ściśle związana  z Kościołem Katolickim. Każda Szkoła ma misję kościelną i posiada asystenta kościelnego. Andrzej jest zawsze z Piotrem. Szkoła św. Andrzeja współdziała zawsze z Biskupem i przełożonymi w Kościele.

Naszym celem jest, aby parafie były nie tylko centrami kultu, ale również miejscem gdzie, gdzie każdy obficie nakarmiony jest chlebem Słowa Bożego, po to, aby cały Kościół stał się zewangelizowany i ewangelizujący.

Nasze marzenie: Szkoła Ewangelizacji w każdej parafii Kościoła Katolickiego.

Posiadamy:

  1. Ekipy ewangelizacyjne i głoszących według Programu Formacji św. Andrzeja w języku polskim, niemieckim, angielskim, czeskim i słowackim.
  2. Ekipę krajową posługującą podczas seminariów i spotkań o charakterze ogólnopolskim oraz wspierająca szkoły lokalne.
  3. Szkoły ewangelizacji współpracują w formacji młodych (przed bierzmowaniem, we wspólnotach i ruchach). Znaczącą propozycją dla młodzieży (rozwijający się już w kilku diecezjach) jest projekt przygotowania młodych do dojrzałości chrześcijańskiej "Młodzi na progu".
  4. Szkoły lokalne prowadzą kursy kerygmatyczne dla dzieci.
  5. Formujemy i szkolimy ekip posługujących, głoszących oraz dyrektorów szkół ewangelizacji.
  6. Tworzymy wspólnoty wiary w wymiarze parafii, diecezji czy przy zakonach a starsze z nich opracowały własną drogę formacji.
  7. Szkoły lokalne tworzą autorskie kursy stanowe, dla: młodzieży, kobiet, mężczyzn i małżeństw.
  8. Prowadzimy i przygotowujemy projekty rekolekcji ewangelizacyjnych dla parafii oraz młodzieży i dzieci szkolnych, jak również misji ewangelizacyjnych.
  9. Współpracujemy z innymi wspólnotami w ramach diecezjalnych rad, wydziałów czy sekretariatów ds. Nowej Ewangelizacji.
  10. Przedstawiciele kilku SL pracują w Zespole ds. Nowej Ewangelizacji KEP i współtworzy program Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE).