polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zmianie ulega Polityka prywatności, aby przekazać kluczowe informacje o tym jak chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym m.in. w jakich celach oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

Polityka prywatności Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Polsce

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest – Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja - Biuro Krajowe z siedzibą w Stryszawie, Dom Zakonny Zmartwychwstańców CEiM Wzgórze Miłosierdzia 34-205 Stryszawa 589, zwana dalej SESA.

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. rejestracji uczestników w kursach, rekolekcjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez SESA poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego na stronie www.nowaewangelizacja.eu  oraz na dedykowanym formularzu zapisów przekazanym w innej formie;

b. umożliwienia kontaktu z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA w celu wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

c. umożliwienia kontaktu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne) z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

d. przesyłania w formie newslettera informacji dotyczących kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

e. bieżącej działalności SESA (dane dotyczące szkół lokalnych, członków SESA, osoby wpisane na listy mailingowe).

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a. w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],

b. w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie SESA w zakresie niezbędnym do organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

5) Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez SESA, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza zapisu na kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA(pkt 1a i 1b) będą przechowywane przez okres 2 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane wydarzenie się odbyło, a nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.

6) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA, tj. punktom noclegowym, szkołom lokalnym itp.

7) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi kontaktując się ze SESA pod adresem biuro.sesa@nowaewangelizacja.eu . Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może spowodować niemożność uczestniczenia w pewnych działaniach SESA.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza postanowienia RODO;

9) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

HOSTING

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: interium.com.pl
Dane rejestrowe firmy hostingowej: Interium Grzegorz Szelągowski Stara Oleszna 16, 59-700 Bolesławiec NIP: 612-161-80-15
Pod adresem https://interium.com.pl/ możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
Firma hostingowa:
stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
powołała Inspektora Ochrony Danych.
Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o adresie IP,
informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: