kursy III etapu – opis ogólny

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów - Kursy tego etapu są dedykowane dla ekip Szkół Lokalnych. Ich celem jest dalsza formacja Uczniów, tak by stali się w pełni ewangelizatorami, gotowymi iść i formować nowe ekipy, zakładać nowe szkoły ewangelizacji.

1. Maranatha

2. Piotr: Eklezjologia

3. Święty Hieronim: Wprowadzenie do Biblii

4. Łukasz: Apologetyka

5. Teologia Biblijna

6. Rzeka Zycia: Liturgia

7. Jetro: Ekumenizm