ODWOŁANIE SEMINARIUM EUROPEJSKIEGO 2020 R.

                                                                                                                        

Alleluja!

Drodzy Bracia i Siostry, Dyrektorzy krajowi SESA, uczestnicy planowanego IV Seminarium Europejskiego w Polsce w Stryszawie w VIII. 2020r.

Z wielką ufnością oczekiwaliśmy tego spotkania i wzajemnego zbudowania, wzmocnienia naszych relacji. Jednak obecna sytuacja pandemii koronawirusa i zaostrzone warunki sanitarne w krajach Europy, jak i u nas w Polsce przyczyniły się ostatecznie do decyzji odwołania IV Seminarium Europejskiego SESA. Nie jest to sprzyjający czas na tego rodzaju spotkania a wielu z nas nie byłoby w stanie do nas przybyć. My sami też nie bylibyśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków na to spotkanie ani też ponieść wyższych kosztów tego wydarzenia.

Ufam, że uda nam się zaplanować to wydarzenie w przyszłym roku 2021, a o terminie powiadomimy w późniejszym czasie.

Polecam Was Bogu i Jego łasce , zdolnej zbudować nas, umocnić i dalej się nami posługiwać w dziele ewangelizacji i formacji nowych ewangelizatorów.

W jedności.

Dyr. Biura SESA polska