NIEDZIELA BIBLIJNA "OK" REJONU PÓŁNOCNEGO SESA

Dnia 18 kwietnia 2021 spotkaliśmy się online w gronie Rejonu Północnego SESA, by wspólnie uczcić Niedzielę Biblijną. Hasłem spotkania było "OK!", to znaczy Ojciec Kocha! Przeczytane dwa pierwsze rozdziały z Ewangelii św. Mateusza mówiące o dzieciństwie Jezusa oraz list apostolski Papieża Franciszka "Patris Corde" pozwoliły nam lepiej poznać świętego Józefa.
W miłości Józefa do Maryi i Jezusa dostrzegliśmy miłość Boga Ojca do każdego z nas. Uwielbiliśmy Boga Ojca, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i zostaliśmy umocnieni Bożą miłością oraz błogosławieństwem:
 
Doświadczyłam pocieszenia w moich trudnościach, z którymi się zmagam od dłuższego czasu. Święty Józef stał mi się jeszcze bliższy. Odczułam w jakiś sposób rodzinną atmosferę, szczególnie w grupce.
 
Doświadczyłem Bożej Miłości, wzrostu poprzez wspólną modlitwę z ludźmi, którzy żyją w Bożym Duchu, którzy mają relację z Jezusem.
Emil
 
Doświadczenie tego, że mam swój rodowód, że mam ojca - nie tylko tego ziemskiego, ale tego, który był, który jest i który przychodzi.
ks. Paweł
 
Doświadczenie wspólnoty. Że są ludzie, którzy chcą być razem i słuchać oraz mówić o Bogu.
Adam
 
Kontakt i bliskość ze Słowem Bożym, poznanie i motywacja do poznania bardziej osoby św. Józefa i listu papieża Franciszka o nim. Głębsze poznanie św. Józefa dało nam możliwość odniesienia jego doświadczeń do naszego życia.
Ida, Józef, Włodek, Kasia
 
Doświadczyłam tego, że Bóg działa w mojej obecnej sytuacji i odpowiada na moją tęsknotę za Nim i na potrzebę Jego pomocy. Tata Bóg mnie mocno przytulił.
Anna
 
Piękne spotkanie sióstr i braci wokół Słowa. Każda dynamika posiadała swój "moment", w którym można było nawiązać kontakt z Panem. Pan był blisko :)
Paweł
 
To spotkanie ubogaciło moją wiedzę na temat  św. Józefa. Jestem zachwycona postacią św. Józefa. Dziękuję za to spotkanie.
Dorota