MIASTO NA GÓRZE, Białystok, 6.10.2019

Spotkanie ewangelizacyjne. Czas spotkania z Bogiem żywym... Przyjdź i sam się przekonaj, że Bóg jest dobry!
Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa Nereusza w każdą pierwszą NIEDZIELĘ MIESIĄCA
zaprasza do KAPLICY w Domu Parafialnym Parafii Zmartwychwstania w Białymstoku
na MIASTO NA GÓRZE.
Podczas spotkania posługuje zespół POWOŁANI BY WIELBIĆ.