Kurs Wspólnota

Wspólnoty potrzebują ciągłego odnowienia swojej tożsamości i pogłębienia relacji między sobą, dlatego na ten kurs zapraszamy minimum pięć osób z jednej wspólnoty. Po wspólnie przeżytych pięciu dniach staniemy się czytelnym znakiem, dla innych we wspólnocie oraz możemy sprawić, że nasze wspólnoty znów staną się prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary. Macie kryzys we wspólnocie? Zbierzcie kilka osób
i przyjedźcie do nas - zapraszamy. Najlepiej przyjedźcie ze swoim duszpasterzem lub liderem.

Zapisy tutaj:
https://forms.gle/zKxuvTdRabwFGxfR8

www.galilea.pl